Otogaz dönüşümü sonrası yapılan anketlere göre kullanıcıların %70’i performans kaybı yaşamadığını, %30’u ise çeşitli seviyelerde performans kaybı yaşadığını bildirmiştir. Otogaz dönüşümü sonrası iki tip kayıptan söz etmek gerekir. İlki hissedilir seviyelerde olmayan (%3-%5) performans kaybıdır, bu tür kayıplar kullanım esnasında hissedilmez ve özel cihazlar ile ölçülür. Diğeri, yanlış ve kalitesiz işçilik, araç teknolojisine uyumsuz kit […]